....TÙY BIẾN CAFE RACER..CUSTOM CAFE RACER.... braaap blog

Mon, Sep 05, 2016
Dan Morrison

....Văn hóa cafe racer là tùy biến bất tận. ..The cafe racer culture is driven by never-ending customisation. ....

....braaap ST250 là chiếc cafe racer phổ biến nhất tại Úc. Những người mới chơi xe hoặc những người chế tạo xe chuyên nghiệp có thể sáng tạo bất cứ điều gì họ muốn trên chiếc xe này. ..The braaap ST250 and is the most popular cafe racer in the country. A blank canvas for both novice and professional bike builders. ....

....Braaap ST250 và ST450 là loại xe được chúng tôi phân phối nhiều nhất; năm 2016 là Cadet, Shadow, Atlas và năm 2015 là Mercury. Ngay từ ban đầu những xe thuộc dòng này được thiết kế theo hướng cá nhân hóa/tùy biến, vì văn hóa cafe racer là luôn sáng tạo trong thiết kế và chúng tôi tự hào về những gì mà khách hàng đã làm để biến chiếc braaap của họ trở nên độc nhất. ..The braaap ST250 and ST450 range is delivered from us as a manufacturer in a number of themes; for 2016 the Cadet, Shadow, Atlas and in 2015 the Mercury. Our themed production bikes are designed to look personalised/custom from the showroom floor, that being said the cafe racer culture drives innovation in design and we are proud of what our customers have done to make their braaap unique. ....

....Blog này sẽ cho thấy một số tùy biến yêu thích của braaap cafe racer ST250 và ST450 từ những khách hàng khắp đất nước. ..This Blog will showcase some of our favourite custom braaap ST250 and ST450 cafe racers from customers around the country. ....

....CHÚNG TÔI CHẾ TẠO NÓ, LÀM NÓ THÀNH CỦA RIÊNG BẠN. ..WE BUILT IT, MAKE IT YOUR OWN. ....

...."Mad Mercury" được chế tạo bởi Mall Innes người luôn nhiệt huyết với xe máy tại Tasmania. ..The "Mad Mercury" built by Tasmanian motorcycle enthusiast Mall Innes. ....

....Tùy biến bất kể bộ phận nào trên chiếc Cafe Racer của bạn có thể là gương xe, đèn, ghi đông hoặc lốp gai để biến nó thành của bạn. ..Whether it be a set of mirrors, a new light, different handlebars or a new tread pattern customising your Café is what makes it yours. ....

....Các cửa hàng uy tín của braaap và mạng lưới đại lý khắp quốc gia được trang bị và huấn luyện để hướng dẫn bạn cá nhân hóa chiếc cafe racer của bạn. Bạn có thể tự độ hoặc nhờ chúng tôi độ. Đặt trước một cuộc hẹn hoặc điền vào mẫu dưới đây: ..The braaap flagship stores and national dealer network are equipped and trained to guide you through the process of building your own personalised cafe racer. Whether it be a DIY or a full-service build. To book an appointment or quote fill out the form below: ....

....Rebellion 450cc được chế tạo bởi Jason từ Gasoline. ..The Rebellion 450cc built by Jason from Gasoline. ....    

....Một trong những danh mục phụ phổ biến nhất của cafe racer là "Tracker”. Xe mang phong cách xe đua địa hình với những thành phần lấy cảm hứng từ thời đua xe trước đây. ..One of the cafe racer scene's most popular subcategory is the "Tracker". A dirt-track style motorbike with components inspired from the racing era's gone. ....

....Một danh mục phụ khác cũng phổ biến thuộc cafe racer là "Scrambler" xe lấy cảm hứng từ xe đua địa hình và xe đa dụng trước đây. ..Another popular subcategory to come out of the cafe racer scene is the "Scrambler" which is a motorcycle inspired by the early motocross and endurance bikes. ....

....braaap ST250 "SHADOW" tiêu chuẩn được trang bị bánh xe đua địa hình..A standard braaap ST250 "SHADOW" fitted with dirt track tyres....

....Tất cả đại lý braaap của chúng tôi đều cung cấp gói tùy biến, điều này có nghĩa là bạn không chỉ mua xe braaap, bạn tạo nên phong cách cho chiếc xe braaap. ..Our dealers all offer braaap's customization program, This means the braaap you end up with is not just a braaap; it’s your braaap. ....

....Khi bạn mua xe braaap, nó như một công việc ngày càng phát triển: luôn có một thứ gì đó người khác có khiến bạn muốn sáng tạo hoặc sao chép, hoặc bạn có ý tưởng về bức hình nào đó và muốn biến nó thuộc về bạn hoàn toàn. Đây là sự kết nối của bạn và chiếc xe, và bạn lái nó ra ngoài với niềm hãnh diện, thể hiện những gì bạn có và những chọn lựa mà bạn đã làm. Những người khác thích nó và nói và có ý kiến riêng của họ, văn hóa tùy biến này không bao giờ chấm dứt, lái xe là một điều vô cùng thích thú. ..When you buy your braaap, it’s kind of like a work in progress: there will always be something that someone else has got which you want to create or copy, or you’ll have an idea for some paint that absolutely makes it yours. This is part of your connection to your bike, and you take it out and ride it with pride, displaying what you’ve got and the choices that you’ve made. Other people enjoy it and talk and get their own ideas, This custom culture is never ending, riding is only half the fun. ....

....Tại braaap, chúng tôi cung cấp nhiều phụ tùng thay thế làm cho việc độ xe braaap ST 250cc và 450cc trở nên dễ dàng hơn. ..Here at braaap, we offer a wide range of aftermarket spares which make customising your new braaap ST 250cc and 450cc easy. ....

....Có nhiều loại phụ tùng bao gồm đèn, vỏ xe, tay lái, gương, bộ giảm thanh, phuộc sau, bình nhiên liệu và còn nhiều nữa. Bạn có thể tìm thấy hướng dẫn phụ tùng thay thế TẠI ĐÂY. ..These range from lights, tyres, handlebars, mirrors, mufflers, rear shocks, tanks and more. You can find the braaap spare parts guide HERE. ....

.... Kiểm tra xe braaap 250cc và 450cc thuộc dòng xe cafe racer. ..Check out the braaap 250cc and 450cc cafe racer model range. ....

....SHADOW/CADET/ATLAS .. SHADOW/CADET/ATLAS....

....Đội braaap sẽ hướng dẫn bạn suốt quá trình bạn độ chiếc cafe racer hoặc bạn thiết kế và trả tiền để chúng tôi độ xe cho bạn. ..The braaap team will guide you through the process of either building your own cafe racer or design and quote the project for us to build it for you. ....

....braaap ST-250 là xe hoàn hảo nhất dành cho dân độ xe. braaap ST-250 là chiếc cafe racer phổ biến nhất tại Úc nhờ vào điểm đáng giá này, Bảo Hành Trọn Đời và mọi ưu điểm khác sẽ đồng hành cùng người chủ sở hữu xe braaap. ..The braaap ST-250 is the perfect blank canvas for your custom cafe racer project. The braaap ST-250 is the most popular cafe racer in the country thanks to its price point, the Lifetime Warranty and everything else that comes with being a braaap owner. ....

....Là nhà sản xuất cho thị trường riêng bất cứ khi nào chúng tôi phát triển một chiếc xe máy mới đều luôn bắt đầu bằng câu hỏi: ”Những giá trị chúng tôi có thể đem lại cho khách hàng là gì khi chúng tôi sản xuất xe?”. Chúng tôi chế tạo ST250 với một vài ưu tiên chính: ..As a niche manufacturer whenever we develop a new motorcycle we always start out by asking: "What can we do to add value to the rider we are building the motorcycle for?". We built the ST250 with a few main priorities: ....

....1. Nó phải mang quan điểm “cafe racer” khi được xuất xưởng. Chúng tôi muốn mọi người tự hào về chiếc braaap của họ. .. 1. It had to look on point with the "cafe racer" scene out of the box. We want people to be proud of their braaap. .... 

....2. Nó phải hoàn toàn đáng tin cậy và được chế tạo với chất lượng cao để chúng tôi có thể cung cấp gói braaap ”Bảo Hành Trọn Đời”. ..2. It had to be absolutely reliable and built to a high enough quality that we can offer our braaap "Lifetime Warranty". ....

....3. Nó phải hoàn hảo với tinh thần “tự do sáng tạo” cho những người chế tạo xe chuyên nghiệp và những người tự độ xe ở nhà. ..3. It had to be the perfect "blank canvas" for both professional bike builders and back yard DIY owners.

....4. Nó phải có điểm đáng giá để mọi người mua xe mới thay vì mua hàng xài rồi. ..4. It had to be at a price point that made it a no-brainer to buy new rather than second hand. ....

....5. Nó phải nghe hay! ..5. It had to sound good! ....

....6. Chúng tôi phải ra mắt xe cùng với lượng lớn phụ tùng thay thế để mọi chiếc xe có thể trở nên độc nhất. ..6. We had to launch it with a huge range of aftermarket accessories so each one can become unique. ....

....Đội bán hàng braaap được đặt tại đại lý braaap “Flagship” của chúng tôi. Chúng tôi có những cửa hàng Flagship tại Victoria và Tasmania, phần còn lại của Úc được hỗ trợ bởi 40 mạng lưới đại lý. Nhập thông tin của bạn vào một trong những mẫu trên trang này và đội của chúng tôi sẽ gọi cho bạn để thảo luận xe, chọn lựa tài chính, bảo hành trọn đời, và kết nối bạn với đại lý gần nơi bạn sống. ..The braaap sales team are based in our "Flagship" braaap dealerships. We have Flagship stores in Victoria and Tasmania, the rest of Australia is supported via our 40 strong dealer network. Enter your details in one of the forms on this page and our team will call to discuss the motorcycle, the finance options, lifetime warranty, and connect you with the local dealer in your area. ....