....TẠI SAO MUA BRAAAP..WHY BUY BRAAAP.... braaap blog

Mon, Sep 05, 2016
Dan Morrison

....Đủ Nhỏ để quan tâm, đủ Lớn để quan trọng. ..Small enough to care, Big enough to matter. ....

....Trong ngành công nghiệp dẫn đầu bởi các tập đoàn lớn, khổng lồ chúng tôi tự hào là công ty gia đình có tốc độ phát triển nhanh tham gia vào sản xuất xe và làm rung chuyển thị trường xe máy. ..In an industry lead by heavyweight, giant corporations we are proud to be a high growth family business taking on the major manufactures and shaking up the status quo of the motorcycle market. ....  

....Chúng tôi là thương hiệu nhắm đến Thị Trường Riêng, đạt được nhiều sự chú ý và phát triển với tốc độ nhanh nhờ vào những người giống như bạn những người thích thú với những điều chúng tôi làm. ..We are a Niche brand, gaining great attention and growing at a rapid rate thanks to people like you who are interested in what we do. ....

....Blog này được thiết kế để sơ lược lý do tại sao chúng tôi là công ty xe máy phát triển nhanh nhất tại Úc. ..This Blog is designed to outline why we are the fastest growing Australian motorcycle company. ....

....Nhiệm vụ của chúng tôi là tạo ra những sản phẩm và trải nghiệm làm mọi người cảm thấy như đang sống. ..It is our mission to create products and experiences that make people feel alive. ....

....Xe máy là tuyệt tác của chúng tôi nhưng những hệ thống và chiến lược mà chúng tôi phát triển mới làm cho chúng tôi phát triển nhanh. ..The motorcycle is our masterpiece but it's the systems and strategies that we have developed which are driving our rapid growth. ....

....GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP GIA ĐÌNH..FAMILY BUSINESS VALUES....

....Chúng tôi là doanh nghiệp dựa vào gia đình, braaap đã bắt đầu cách đây 11 năm từ mái hiên sân sau ở Launceston, Tasmania. Thương hiệu này ra đời từ niềm đam mê lái xe máy và giấc mơ tạo ra thương hiệu xe máy dễ tiếp cận hơn, giá cả phù hợp hơn và vui vẻ hơn cho mọi người. ..We are a family based business, braaap started over 11 years ago from a backyard shed in Launceston, Tasmania. The brand started with a passion for motorcycle and a dream of creating a brand that made motorcycling more accessible, more affordable and more fun. ....

....Là một doanh nghiệp gia đình, cho nên mọi chiếc xe máy khi rời dây chuyền sản xuất đều quan trọng với chúng tôi, mọi chiếc braaap được lái là niềm hãnh diện và sinh kế của chúng tôi. Nhìn thấy một chiếc xe máy braaap chạy trên đường hoặc chạy nhanh qua bụi cây là những điều mà chúng tôi muốn khi làm. Điều đó rất quan trọng. Với chúng tôi đây không còn là vấn đề kinh doanh mà là niềm đam mê của chúng tôi, gia đình của chúng tôi và cuộc sống của chúng tôi. Nó là mọi thứ với chúng tôi. ..As a family business, you know that every motorcycle that leaves the production line matters to us, every braaap that rides by is our pride and our lively hood. Seeing a braaap motorcycle ride down the street or rip through the bush is everything we work for. It matters. This is not just a business to us, it is our passion, our family, and our lives work. It is everything. ....

 

....BẠN QUAN TRỌNG VỚI CHÚNG TÔI. ..YOU MATTER TO US. ....

....CHÚNG TÔI CÓ THẬT. ..WE ARE REAL. ....

....Là thương hiệu với thị trường riêng phát triển với tốc độ nhanh chúng tôi nhận thức rõ rằng một trong những điểm khác biệt chính chúng tôi có là nhóm lãnh đạo luôn theo sát từng hành động, chúng tôi không phải là công ty vô danh, chúng tôi là một nhóm người đam mê thành lập công ty và làm những sản phẩm mà chúng tôi tự hào để chia sẻ với các bạn. ..As a niche brand growing at a rapid rate we are well aware that one of the main points of difference we have is that our leadership team are close to the action, we are not a faceless corporation, we are a passionate group of people building a company and product we are proud to share with you. ....

....KỶ LUẬT CỦA MỘT CÔNG TY ĐƯỢC QUẢN LÝ CHUYÊN NGHIỆP..DISCIPLINE OF A PROFESSIONALLY MANAGED COMPANY....

....Vâng, chúng tôi là doanh nghiệp dựa vào gia đình; Chúng tôi hoạt động theo những giá trị của một doanh nghiệp gia đình tuy nhiên chúng tôi vẫn tham gia vào các hoạt động kinh doanh và kỷ luật của một công ty được quản lý chuyên nghiệp. Chúng tôi có cổ đông, Ban Cố Vấn chính thức, và báo cáo giống với những công ty lớn khác. Quy trình của công ty chúng tôi được quản lý bởi Hướng Dẫn Hệ Thống Chất Lượng theo tiêu chuẩn ISO9001 và người lãnh đạo hệ thống “nhà sản xuất xe máy cho thị trường riêng” đã được kiểm tra và đánh giá bởi chính quyền địa phương. ..Yes, we are a family based business; We operate under the values of a family business however we engage the business practises and disciplines of a professionally managed company. We have shareholders, A formal Advisory board, and report in line with major corporations. Our company procedures are governed by the braaap Quality System Manuals which are developed in line with ISO9001 standards and as a leader of "niche motorcycle manufacturers" our systems have been audited and review by gov't administration. ....

....NHỮNG NHÀ VÔ ĐỊCH THẾ GIỚI..WORLD CHAMPIONS....

....ĐƯỢC HỖ TRỢ BỞI “BẢO HÀNH TRỌN ĐỜI”..BACKED BY "LIFETIME WARRANTY"....

....NGƯỜI ÚC..AUSTRALIAN....

....ĐẠT GIẢI THƯỞNG CAO NHẤT VỀ SẢN XUẤT “XE MÁY CHO THỊ TRƯỜNG RIÊNG” TẠI ÚC. ..MOST AWARDED "NICHE MOTORCYCLE" MANUFACTURE IN AUSTRALIA. ....

....SỐNG TẠI ĐỊA PHƯƠNG VÀ CẠNH TRANH TOÀN CẦU..LIVE LOCAL AND COMPETE GLOBAL....

....Chúng tôi sống tại quê nhà Launceston, Tasmania nhưng cạnh tranh toàn cầu và có những nhà phân phối ở Nam Mỹ, Châu Á, Bắc Mỹ, Châu Âu… ..We live locally in our hometown of Launceston, Tasmania but compete globally and have distribution partners in South America, Asia, North America, Europe etc. ....

....Chúng tôi chỉ sản xuất những danh mục xe máy mà chúng tôi được trang bị để là người dẫn đầu thị trường. ..We only build motorcycles in categories of the motorcycle market that we are equipped to be a market leader. ....

....Ví dụ năm 2015, chúng tôi đã đứng #1 về số lượng cafe racer bán ra tại Úc. ..For Example in 2015, we were the #1 sold cafe racer in the country. ....

....MX1 là xe máy Siêu Nhẹ, danh mục chúng tôi đã đạt danh hiệu vô địch thế giới nhiều lần tại Las Vegas. ..The MX1 is our Superlite motorcycle, the category we won back to back championships at the Las Vegas world titles. ....

....Đọc thêm Blog Tùy Biến Café Racer tại đây..Read out Custom Cafe Racer Blog here....