Cơ hội..Opportunities

....

braaap Việt Nam hiện nay đang tìm kiếm những cá nhân và công ty có năng lực để đáp ứng nhu cầu phân phối sản phẩm cho chúng tôi, từ việc làm nhân viên bán hàng cho những mạng lưới đại lý tại Việt Nam đến việc trở thành đại lý phân phối cho những khu vực khác trong nước. Nếu bạn có một khát khao kinh doanh với tốc độ phát triển nhanh và đầy sự vui vẻ trong những lĩnh vực này chúng tôi khuyến khích bạn điền vào biểu mẫu trên trang này để có thể tìm ra cách tận dụng cơ hội thú vị này.

..

braaap Vietnam are currently looking for skilled individuals and companies to help meet the demand for our products, from sales reps for our dealer networks within Vietnam to dealers to meet the demand from different area's of the country. If you have a hunger for a fast growing, fun business opportunity in any of these area's we encourage you to fill out the form on this page to find out how you can take advantage of this exciting opportunity.

 ....

Model Select
Dealer Location
Finance Status