ST-250 SHADOW

ST-250 SHADOW

Description

.... braaap Motorcycles giới thiệu ST-250 Shadow – Chiếc xe mang đẳng cấp thế giới về thiết kế, chế tạo và sản xuất để tạo nên chiếc Cafe Racer đích thực của thế kỷ 21. Đáng tin cậy, giá cả phù hợp và có thể tùy chỉnh. ..braaap Motorcycles present The ST-250 Shadow - A bike that brings together world-class engineering, design and manufacturing to create a true 21st century Cafe Racer. Reliable, affordable and customisable. ....

....Sứ mệnh của chúng tôi là sản xuất xe máy đẳng cấp thế giới, Cafe Racer mang đến cho chúng tôi một cơ hội tuyệt vời giúp tạo dấu ấn trên một xu hướng phát triển nhanh. ..As part of our mission to be a world-class niche motorcycle manufacture, the cafe racer represents a great opportunity for us to stamp our mark on a fast growing trend. ....

....Chúng tôi được tiếp sức và tự hào giới thiệu với bạn chiếc Cafe Racer mới của chúng tôi. Chiếc xe có giá cả phù hợp, đơn giản nhưng đầy phong cách sẽ được braaap mang đến trực tiếp cho bạn. ..We are pumped and proud to introduce to you our new Cafe Racer. This stylish, simple yet affordable bike comes to you direct from braaap. ....

$4,482.00 Lifetime Warranty (+ $250)
250cc
250cc + Lifetime Warranty

ĐĂNG KÝ..ENQUIRE NOW

TÌM ĐẠI LÝ..Find a Dealer

MUA NGAY..BUY NOW