URBAN EFI 125cc Black

URBAN EFI 125cc Black

Description

....

Braaap Urban là một sự bổ sung thú vị cho dòng xe máy braaap tại Úc. Urban đại diện mọi thứ cho nhà sản xuất trong thị trường riêng như braaap đã phấn đấu, nó độc đáo, nó hấp dẫn, nó vui vẻ và khiến cho bạn muốn lái nó. Dù cho bạn lái nó để đi làm hay vui vẻ vào cuối tuần Urban sẽ làm cho bạn cười nhưng lái nó còn vui hơn nữa vì xe có thể tùy chỉnh. Được hỗ trợ bởi hệ thống Bảo Hành Trọn Đời, braaap Urban sẽ cạnh tranh với những đối thủ khác trên đường chạy.

..

The braaap Urban is an exciting addition to Australia’s braaap motorcycles range of motorcycles. The Urban represents everything a niche manufacturer like braaap strives for, it’s unique, it turns heads, it’s fun and it makes you want to ride. Whether you’re commuting to work or having some fun on the weekend the Urban will make you smile but riding is only half the fun because the Urban inspires customisation. Backed by the braaap lifetime warranty system, the braaap Urban is tearing up the tarmac.

....

$3,299.00 Lifetime Warranty (+ $250)
125cc
125cc + Lifetime Warranty

ĐĂNG KÝ..ENQUIRE NOW

TÌM ĐẠI LÝ..Find a Dealer

MUA NGAY..BUY NOW