EX17

EX17

Description

....

Nếu bạn đang tìm một chiếc xe địa hình tuyệt vời thì EX17 sẽ là sự lựa chọn thích hợp với bạn, với động cơ 160cc cùng với bánh trước 17’’ và bánh sau 14’’ chiếc xe này được thiết kế để đi đến những nơi mà những chiếc xe khác không thể. Năm nay đánh dấu EX17 là dòng xe mới của braaap, trước đây những khách hàng với chọn lựa “Bánh Lớn” luôn có nhu cầu cao với dòng xe này.

..

If it’s extreme off-road you’re looking for then the EX17 has it covered, powered by a 160cc engine and equipped with a 17” front wheel and 14” rear wheel it’s designed to go places others can’t. This year marks the EX17 as a new line for braaap, which has shown to have significant demand in the past with customers opting for this “Big Wheel” configuration through our spares line.

....

$3,945.00 Lifetime Warranty (+ $250)
160cc
160cc + Lifetime Warranty

ĐĂNG KÝ..ENQUIRE NOW

TÌM ĐẠI LÝ..Find a Dealer

MUA NGAY..BUY NOW